• Üye Ol
 • Giriş Yap
 •  İlan Ver
 • KULLANIM ŞARTLARI

  Kullanım:

   

   Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi internet kullanıcılarının aşağıdaki kuralları kabul etmesi halinde kendilerinin kullanım hizmetlerine sunulmuştur.

  Kibar İlan Ver Al Sat Merkezini kullanan her kullanıcı bu koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

  Telif Hakları;

  Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin tüm hakları Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine aittir. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ve yazı, makale, ilan fotoğraf, resim, doküman ve benzeri fikir ürünleri telif hakları ile ilgili yasal ve hukuki mevzuat tarafından korunmaktadır. Bu ürünlerin hiçbirisi Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin izni olmadan kullanılamaz. Bu ürünlerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz olarak kullanımları ve dağıtımları kanuni olarak yasaktır.

   Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi Portalı Kullanım Şartları ve Yükümlülükleri;

  1-) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine  ‘ Üye ’ olmakla ‘ Sözleşme’yi tamamen okuduğunuzu,  sözleşmenin içinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul etmiş olduğunuzu tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifreyle yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan hukuken kendisi sorumludur. Kullanıcı kendi şifre ve kullanıcı adını kesinlikle bir başkasına vermemeyi taahhüt ettiği gibi vermemesi gerektiğini de bilir. Bununla ilgili hukuki yaptırımlar işbu ‘ Sözleşme ’de mevcuttur.

  2-) Üye’ler, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde hukuka yakışır eylem ve davranış içinde bulunmak mecburiyetindedirler. Üye’lerin Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde gerçekleştirmiş oldukları her türlü fiil ve eylemlerden doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları yasal olarak tamamen kendilerine aittir.

  3-) Üye’ler Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi içerisinde bulunan materyalleri ( ilan, yazı, metin, kodlamalar, makale, resim, link, alan ve alt alan adları yapısı, klasör, dosya, veritabanı bilgileri, yardım ve diğer kategoriler, üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası ve kullanım koşulları, videolar ayrıca her türlü yazılı, görsel ve işitsel öğeler ) in kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, başka bir siteye veya üçüncü bir şahısa vermeyeceğini, başka bir yerde kullanmayacağını ve gerek bu yollarla gerekse başka eylem, fiil ve davranışlarla Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine direk veya dolaylı rakip olmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  4-) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üye’lerin site veritabanına ilan eklemesi ve diğer kullanıcıların bu ilanları incelemesi, izlemesi prensibine göre çalışmaktadır. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üye’lerin görüntülediği ve yüklediği içeriğin hukuka uygun olup olmadığını, doğruluğunu ve güvenilirliğini hiçbir şart ve koşulda kesinlikle garanti etmemektedir. Bu sebepten doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmemekte o konudaki bütün cezai müeyyideler fiili olarak işlemiş olanı kapsar.

  5-) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin içerisinde üçüncü şahısların sunduğu hizmetlerden, üye’lerin gönderdiği ilan ve içeriklerden Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi çalışanları, iş ortakları, yöneticileri, pazarlamacıları kesinlikle sorumlu tutulamaz.

  6-) Üye’ler Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üzerinde T.C kanunlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağını, haksız rekabet ve kazanç elde edecek fiil ve davranışlarda bulunmayacağını, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin ve üçüncü şahısların kişilik ve ticari itibarına tecavüz etmeyeceğini, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezini manipüle etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7-) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi, portalda bulunan üye’lerin üye kayıt aşamasında ve sonrasında gönderdikleri gizli ve özel bilgileri “ Sözleşme ” ve “ Gizlilik Politikası ” kararları doğrultusunda kullanabilir, paylaşabilir, açıklayabilir ayrıca ziyaretçilerin ve üye’lerin Kibar İlan Ver Al Sat Merkezini ziyareti ve üyeliği esnasında elde ettiği her türlü veriyi analiz ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak veya daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanabilir.

  8-) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi dahilinde bulunan içeriği, Kullanım Şartları, Sözleşme, Gizlilik Politikası dahil istediği zaman hiç kimseye danışmadan ve mehil vermeden Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde duyurarak değiştirebilir.

  Fikrî Mülkiyet Hakları;

  1-) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin ( tasarımı, arayüzü, metin, imge, html, php kodu ve diğer kodlar da dahil olarak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) tüm elemanları ‘’ Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ‘’ telif haklarına tabi çalışmalar ) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine ait olarak ve/veya Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Portalın kullanıcıları Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi hizmetlerini, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi bilgilerini ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin telif haklarına ait çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; Aksi takdirde, lisans verenler de dahil olmak üzere ve salt bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ve bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olmuş olacaklardır.

  2-) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, alt alan adları, ticari görünümü veya  sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi  ve tüm hakları saklıdır.

  3-) Kullanıcılar, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin Marka ve Logosunun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını baştan kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Uygulanacak Hukuk ve Yetki;

  İşbu ‘ Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilin de doğacak hukuki işlerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanmış olacaktır. İşbu ‘ Sözleşmeden doğan ve / veya doğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde ve hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Kullanım Koşullarının Kabulü ve Tasdik Edilmesi;

  Kullanım Koşulları Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi yardım sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanmış olur. Üye’ler bu kullanım şartlarını Kibar İlan Ver Al Sat Merkezini kullanmakla kabul ve onaylamış olurlar. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi istediği zaman kullanım koşulları ve şartlarında değişikliğe gidebilir ve gerçekleşmiş olan bu değişiklikler Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi sitesinin yardım sayfasında yayınlanmış olduğu an ve tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

   

   Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi Yönetimi