• Üye Ol
 • Giriş Yap
 •  İlan Ver
 • BİREYSEL KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  A-) Taraflar 

   

  1 -  İşbu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi ( bundan böyle '' Sözleşme '' olarak anılacaktır. ) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin hizmetlerini yürüten  “ Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ” olarak anılmış olacaktır. )

  2 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından işletilen Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ürün, hizmet alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum ile ( kısaca bundan sonra üye olarak anılacaktır ) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi arasında web sitesinin hizmet verdiği elektronik ortamda, üyenin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır.

  3 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine ‘ Üye ’ olmakla ‘ Sözleşme ’yi tamamen okuduğunuzu,  Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmiş olmaktasınız.

   

   

  B-) Tanımlar

   

   1 – Üye; Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine üye olan İşbu ‘ Sözleşme ’ de belirtilen şartlar dahilinde sitede verilen hizmetlerden faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler.

  2 - Web Sitesi; kibarilanveralsat.com adlı alan adından ve bu ada bağlı alt alan adlarından meydana gelen web siteleri kastedilmektedir.

  3 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin Görevleri ( kısaca ‘ Görev ’ ); Üyelerin ‘ SÖZLEŞME ’de belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmeleri amacıyla Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin sağladığı site içerisindeki uygulamalardır.

  4 – Alıcı; Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde verilen hizmetleri kullanarak ‘ Satıcı ’ tarafından satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıdır.

  5 – Satıcı; Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde verilen hizmetleri kullanarak hukuki olarak mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyet üstünde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı.

  6 - Üye Adı; Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ‘ Üye ’lerinin ' Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ’ hizmetlerinden yararlandıkları sırada site içindeki diğer ‘ Üye ’lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir.

  7 - Üye Şifresi; Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine üyelik sırasında ‘ Üye’nin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinden yararlanmak için ‘ Üye Giriş ’i sırasında kullanacağı harf, numara, alt tire (_), çizgi (-)’den oluşan şifredir.

  8 – Ürün; Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde ‘ Satıcı ’ tarafından satışa sunulan bütün mal ve/veya hizmetlere ürün denir.

  9 – İlan; Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde ‘ Üye ’ tarafından Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulan her türlü mal, ürün ve hizmete denir.

  10 – Hizmet; Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından Üye’lere sunulan, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin içeriği ve bu içeriğe konu olan ( bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon ) tüm materyaller Hizmet kapsamına girmektedir.

   

   

  C-) Sözleşme’nin İçeriği ve Kapsamı 

   

  1 - Sözleşme’nin konusu, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde verilen Hizmet’lerin ve bu Hizmet’lerden faydalanma koşullarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi.

  2 - Sözleşme’nin içeriği, ‘ Sözleşme ’ ile Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi içerisinde bulunan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere dair Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından yapılmış olan bütün duyuru, açıklama, uyarı, yazı gibi beyanlardan oluşmaktadır.

  3 - Kullanıcı Sözleşme’nin hükümlerini tasdik etmekle, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere dair olarak Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul ve tasdik etmiş olmaktasınız.

   

   

  D-) Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanımı Şartları 

   

  1 - Üyelik, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen şahıs tarafından Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme’de belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

  2 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine üye olabilmek için, T.C kanunlarınca reşit olmak ve iş bu Sözleşmenin H Maddesi uyarınca Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından, geçici üyelikten uzaklaştırılmış olmamak ve/veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.  Reşit olmayan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi, İş bu Sözleşme‘nin H maddesi uyarınca, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya süresiz olarak yasaklanmış olan şahısların Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

   

   

   E-) ‘ Üye ’lerin Hak ve Yükümlülükleri

   

   1- Kullanıcı, üyelik şartlarını yerine getirirken, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi Hizmet’lerinden faydalanırken ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezindeki hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken,  kullanıcı Sözleşme’sinde yer alan bütün şartlara Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün kurallara uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını tasdik, beyan ve taahhüt eder.

  2 – Üye, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat kuralları gereğince ve/veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin kendisine ait veritabanında tuttuğu gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi şahıslara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinden her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.

   3 - Üyeler’in Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından kendilerine sunulan Hizmet’lerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının ( Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb. ) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in site içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

   4 - Üyeler Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üyeler tarafından Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine iletilen veya Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, soruşturma bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ortaya çıkacak hiçbir zarar ve/veya tazminattan sorumlu tutulamaz. 

  5 - Üyeler, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin yazılı ve resmi onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

  6- Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin vermiş olduğu hizmet’lerden faydalananlar ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezini kullananlar, sadece hukuka uygun amaçlarla Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üzerinde işlem gerçekleştirebilirler. Üyelerin site içinde yaptığı her eylem ve işlemle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her üye Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi içerisinde bulunan resimleri, yazıları, metinleri, işitsel ve görsel imge ve simgeleri, dosyaları, videoları, veritabanları, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ve bütün Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi alt alan adlarını ve içeriklerini, kategori ağacını ve listelerini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtamayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üyeleri sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üzerinde gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve/veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.

  7 - Üyelerde dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde sunulan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, yazılı, işitsel, görsel, video imge ve/veya simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu fiilleri gerçekleştiren şahısların sorumluluğu altındadır. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üyelerde dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

   8 - Üyeler, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üzerinde gerçekleşecek her türlü çekiliş kapsamında çekilişe hak kazanan üyelerin, üye bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını bu nedenden Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinden herhangi bir sebeple tazminat talebinde bulunamayacağını beyan, kabul, tasdik ve taahhüt eder. 

  9 - Üyeler Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi dahilinde yer alan kendi üyeliklerini veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi işleyişini manipüle edecek, zarara uğratacak herhangi bir davranışta bulunmayacaklarını, aksi halde Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmek zorunda olacaklarını kabul, beyan, tasdik ve taahhüt ederler.

   

   

  F-) Alıcıların Hak ve Sorumlulukları

   

   1 – Alıcı, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde Satıcılar tarafından satışa sunulan mal ve ürünlerin hasarlı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı mal ve ürünlerden olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, ürün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dâhil olmak ve salt bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün’ün aslı ile ilgili Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  2 - Alıcı, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üzerinde gerçekleşmekte olan alım ve satım sürecinin herhangi bir aşamasında her ne sebeple olursa olsun, satıcının ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinden satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne sebeple olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini tasdik, beyan, kabul ve taahhüt eder.

  3 - Alıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmelik gereğince Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin Ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi güvenli e-ticaret içerisinde oluşturacağını kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder.

  4 - Alıcı, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine ait üyelik bilgilerini ve Satıcının satışa konu ürüne dir vermiş olduğu bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  5 - Alıcı, Satıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi satıcının beyanları doğrultusunda düzenlediğini bildiğini, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını, ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu ürüne ilişkin her türlü isteğinin tek muhatabının Satıcı olacağını ve bu isteklerle ilgili Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin herhangi bir yasal sorumluluk ve mesuliyetinin bulunmadığını kabul, beyan, taahhüt ve tastik eder.

   6 - Alıcı, satıcı ile arasındaki satım sözleşmesinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve diğer her ne şart altında olursa olsun, hiçbir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını, Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını anlar, onaylar ve kabul eder.

  G.)   Satıcıların Hak ve Sorumlulukları

  1 – Satıcı, Site’de satışa sunduğu Mal ve Ürün’ün/Ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün’ün/Ürünlerin şahsı tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.

  2 - İş bu Sözleşme kapsamında ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi kuralları çerçevesinde alıcının üzerine düşen sorumluluk ve/veya vazifeleri yerine getirmemesi ve/veya Ürün bedelini yatırmaması durumunda satıcı, kendi iradesi ile alıcıya karşı hiçbir ek sorumluluk ve yükümlülük altına girmeden, ürünü bir başka alıcı’ya teklif etme hak yetkisine sahiptir.

  3 - Satıcı, satışa sunduğu Mal, Hizmet ve Ürün/Ürünlerin, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Sözleşme kararlarınca  belirlenen veya Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin belirli yerlerinde belirtilen, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin ve’dahlinde  verilen hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu beyan, kabul, tasdik ve taahhüt eder.

  4 - Satıcı, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde satışa sunulan mal, hizmet ve ürün/ürünlerin bütün hukuki sorumluluğunun ve yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin ürün arzı ve satışı konusunda, hiç bir sıfat ve nam altında kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5 - Satıcı, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde satışa sunduğu mal, hizmet, ürün/ürünlerin Yasaklı Ürünler olmamasından, ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde arzına ilişkin bir eylemde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından doğabilecek bütün sorumluluktan ve yükümlülükten tek başına sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  6 - Satıcı, sözleşme uyarınca, ürünü zamanında, hasarsız, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin belirttiği niteliklere uygun ve hasardan, kusurdan noksan olarak göndereceğini ve teslim edilmesini sağlayacağını, ürün/ürünleri alıcıya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin ve sorumlulukların yalnızca kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7 - Satıcı, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde gerçekleşmekte olan alım ve satım işlemlerinin herhangi bir safhasında ve her ne sebeple olursa olsun alıcı’nın ürün ve/veya ürün’leri almaktan vazgeçmesi halinde bu durumdan ötürü Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin  hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde satmaya çalıştığı ürünün her ne suretle olursa olsun alımdan vazgeçen alıcı’nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

  8 - Satıcı, İşbu sözleşme’de yer alan herhangi bir hüküm ve kurala aykırı davranması halinde Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin herhangi bir zarara uğraması durumunda, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin doğmuş olan zararını derhal tazmin edeceğini, eğer Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin hesabında doğacak olan zararın telafisi olan parası olması halinde, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin  herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararı bu bedelden alabileceğini beyan, kabul, tasdik ve taahhüt eder.

  9 - Satıcı, satışa arz ettiği ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra alıcıların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmemesinden kaynaklanan alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf, avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi aleyhine alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm istek, talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile avukatlık ücreti masraflarını karşılayacağını kabul ,beyan ve taahhüt eder. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi aleyhine alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer ve sair isteklerini satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.

  10 - Satıcı, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üstünde sattığı ürünlere ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu ürün’e ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin belirleyeceği kurallar çerçevesinde oluşturacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  11 - Satıcı, ön bilgilendirme ve mesafeli sözleşmeye konu üye ve ürün, ürünler ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin kendisi  tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  12 - Satıcı sözleşme ile Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde 4077 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan ürüne ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme maddelerine harfiyen uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  13 - Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve iş bu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir eylem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  14 - Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında alıcıya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, alıcı ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve önbilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  15 - Satıcı, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde satışa sunulan Ürüne ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmenin kullanıcı sözleşmesinde düzenlenen hükümler çerçevesinde yer alan sorumluluğunu bertaraf etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

   

  H-) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin Hak ve Sorumlulukları

   

  1 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi bu hakkını  hiç bir bildirimde bulunmadan ve mehil vermeden kullanabilir. Üyeler, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından istenilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından yapılabilir. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin talep ettiği üyelerin zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve/veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir. 

  2 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi dahilinde, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü şahısların sahip olduğu ve işlettiği diğer web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara ve/veya içeriklere ‘ link ’ verebilir. Bu ‘ linkler ’ üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından sağlanmış olabilir. Üçüncü şahısların web sitesini veya siteyi yöneten, işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliğini taşımamaktadır. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üzerindeki  linkler  vasıtası ile erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  3 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde  sunulan hizmetler ve/veya ürünler ile ilgili olarak üyeler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu ve/veya hakem sıfatlarıyla görev almaz, tarafsızdır.

  4 - Satıcının satışa sunduğu ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, ‘manipülasyon’ ( sahte teklif vermek ) olarak değerlendirilir. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezini ‘ manipüle ’ ettiği ve sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa sunduğu ve/veya Sözleşme  kanunlarına, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

  5 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi, üyeler arasında Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üzerinden gerçekleşen ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin işleyişine ve/veya Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içeriği oluşturan üyeleri yazılı uyarabilir ve/veya üyenin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici ve/veya kalıcı olarak son verebilir. Bundan doğabilecek herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmez.

  6 - Üyeler ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi hukuken birbirlerinden tamamen bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi - işveren ilişkisi söz konusu değildir. Sözleşme’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi - işveren ilişkisi doğmaz.

  7 - Üyelerin, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine üye olurken sisteme yükledikleri “ üyelik isimleri ” veya “ VİTRİN ” isimleri de İşbu Sözleşme içinde yer alan kurallara tabi olup, üyelerin “ üye adı ” veya “ dükkan ” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin işbu Sözleşme kurallarına aykırı davranması durumunda, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi sözleşme’ye aykırı bu durumun düzeltilmesini üyeden talep edebileceği gibi dilerse üyeye haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. Bu sebepten ötürü Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi herhangi bir tazminat veya yükümlülük altına sokulamaz. 

  8 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi, marka ve fikri hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak ve Fikir Sahiplerini Koruma politikası ile başvuruları inceleyecektir. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından Hak ve Fikir Sahiplerini Koruma politikası ile yapılan başvurular sonucunda üyelere ilişkin ürünlerin listelemelerini, kategorilerini kaldırma ve gerektiğinde üyelerin üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

   

   

  I-) Mal / Ürün / İlan Hizmetleri 

   

  Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından kullanıcılara sunulan hizmetlerin temelinde, üyelerin birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi vasıtasıyla kullanıcılar arasında yapılan eylemlerin güvenliğini denetlemek, emniyet alt yapısını sağlamak bulunmaktadır.

   

   

  İ-) İlan Yayınlama ile ilgili Hizmetler

   

  Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından üyelere sunulan ücretsiz ilan ekleme hizmetlerinden kullanıcılar İş bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde hukuki kurallara aykırı olmayacak şekilde yararlanabilirler. Üyelerin Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi alt yapısını kullanarak ekledikleri ilanların her türlü fikrî,  maddî,  manevî sorumluluk ve mesuliyetleri kendilerinde aittir. Bundan doğabilecek hiç bir tazminat ve yükümlülüğü Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi kabul etmemektedir.

   

   

  J-) ‘ Telif hakları ’ ile ilgili Genel Açıklama 

   

  Türkiye’de " telif hakları " olarak da bilinen, bilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar ve sinema eserleri üzerindeki haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ( FSEK ) ile korunmaktadır. 

  FSEK ile Telif Hakkı sahipleri yanında, bağlantılı hak sahipleri adı altında, eserin kamuya sunulmasında rol alan kişiler de korunmuştur. Yasaya göre, bağlantılı hak sahipleri şunlardır;

  1-) İcracı sanatçılar,

  2-) Plak yapımcıları,

  3-) Radyo - TV yayın kuruluşları ve

  4-) Film yapımcıları. 

  Kanunda, eser sahiplerine, eserleri üzerinde manevi ve maddî haklar tanınmıştır.   

  Manevi haklar; Halka arz yetkisi, isminin belirtilmesi yetkisi ve eserde değişiklik yapılmasını yasaklama yetkisidir. 

  Mali haklar; İşleme, çoğaltma, dağıtma, mümessil ve işaret, ses ve görüntü taşınmasına yarayan vasıtalarla umuma dağıtım haklarıdır.

  Hukuki Yaptırımlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda korunan eser sahibinin haklarına ve bağlantılı haklara vaki tecavüzler hukuki ve cezai yönden yaptırımlara bağlanmıştır. Bu Yaptırımlar; Cezai Hükümler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda belirtilen hakların ihlali halinde ağır müeyyideler öngörmüştür.

  FSEK' in 71, 72, 73 ve 80'inci maddelerine göre, eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin haklarını ihlâl edenler, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya elli milyar liradan yüz elli milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden mahkûm edilirler.  Hukuki Hükümler  FSEK, ağır cezai müeyyideler yanında, hak sahiplerinin uğrayacakları zararın tazmini için de özel hükümler getirmiştir. Buna göre, hak sahipleri, zararın önlenmesi için mahkemelerden her türlü tedbirin alınmasını, ihlale neden olan kişilerden ise doğan zararın üç katını, talep edebilmektedirler.  Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, her türlü eser, plak, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek muhtemel ihlaller suç teşkil etmektedir.

  Dolayısıyla, eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın;

  Div X, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP vb. formatlardaki eser, plak, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır.

   

   

   K-) Mal / Ürün ve / veya Hizmet, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde İlan Vermeye Uygun mu?

   

  Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi’ üyeleri olarak sattığınız mal ve/veya ürün, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi alt yapısını kullanarak vereceğiniz ilanların kesinlikle T.C hukuki kuralları ve yasal çerçevesi içerisinde olmasına dikkat ediniz. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde  sözleşmeye  uymayan ilanlar vermeniz durumunda Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine üye’ olmakla iş bu Sözleşmeyi okumuş, anlamış, onaylamış ve doğacak olan hukuki, maddi ve manevi her türlü tazminatı kabul, tasdik ve taahhüt etmiş olmaktasınız.

   

   

  L-) Yasaklı Ürün Listesi 

   

  1 - İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardımlar;

  Doping ilaçlarının, kokain ve benzeri uyuşturucu ürünlerin izlerini silme amaçlı ilaç temizleme karışımları ve idrar testi katkı maddeleri.

  2 - Taklit Tasarım Ürünleri;

  Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler.

  Sahte Belgeler;

  Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet ünvanları.

  3- Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımları;

  Web ortamında saldırma ve program kırma ( hacking ) yazılımları ve bu yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine / aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen Decoder ürünler,  kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler.

  4 - Mucize Tedavi Ürün veya Hizmetleri;

  " 1 AY’DA  2 BEDEN İNCELİN ! " türü mucize tedavi içeren ürünler, tıbbi olmayan her türlü tedavi yöntem  ilanları.

  5 - Reçeteyle Satılan İlaçlar;

  Doktor reçetesiyle verilen ilaçların tanıtımı veya satışı.

  6 - Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler;

  Para karşılığı cinsel ilişki tanıtımı içeren ilanlar. Yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar ( VCD, DVD, VHS, Dergi ). Çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka materyaller. ( Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç )

  7 - Trafik Aygıtları;

  Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler.

  8 - Ateşli silahlar;

  Kuru sıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, biber gazı ( göz yaşartıcı gaz ), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın ( Mermi, El Bombası, Molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının vb. ), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların satışı yasaktır. Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, Balisong bıçaklar, kelebek bıçaklar ve pirinç muştalar. Silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. ( Oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir. ) Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz.

  9 - Fon & Hisse Senedi;

  Hisse Senedi, Tahvil, Bono; 

  Yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

  10 - Organ Satışı;

  İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.

  11 - Kopya & Korsan Ürünler;

  Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır. Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir. Korsan kitap ve benzeri bandrol taşımayan ürünler.

  12 - Şans Oyunları;

  Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler.

  13 - Kişilik Hakları;

  Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, İkametgah adresi gibi bilgiler.

  14 - Yasal olmayan maddeler;

  Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde.

  15 - Tütün ve Sigara;

  Tütün ve tütün mamülleri, sigara ve benzeri ürünler.

  16 – Alkol;

  Alkol içeren içeceklerin satışı yasaktır. Boş veya minyatür şişeler, karafaki gibi koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemeler ( Fıçı, mantar vs. ) satışı serbesttir.

  17 - Yasaklı Yayınlar;

  Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.

  18 - Yasaklı Hayvan Türleri;

  Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Stafford cinsi köpekler, Saka, İskete, Florya cinsi kuşlar, Yılan, Timsah vb. sürüngenler, Örümcek, Akrep, Çiyan vb. eklembacaklılar, Sincap, Tilki, Kurt, Kirpi, Yabani Tavşan, Ada Tavşanı, Domuz, Saksağan, Bıldırcın, Keklik, Kaya Güvercini, Çulluk,Sülün, Yaban Kazı gibi av ve yaban hayvanları sınıfına giren hayvanların satışı yasaktır.

   

   

  M-) Mücbir Sebepler

   

  Hukuki olarak ‘ mücbir neden ’ sayılan bütün durumlarda Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi iş bu sözleşme ile belirlenen sorumluluklarından herhangi birini geç ve/veya eksik ifa etme/ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi hallerde, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi için gecikme, eksik ifa etme/ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu haller için Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinden herhangi bir isim altında tazminat talep edilemeyecektir. “ Mücbir Sebep ” terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknoloji kazaları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri, kötü hava koşulları da dahil ve yalnız bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak, önlenemeyecek, durumlar ve olaylar olarak yorumlanacaktır. 

   

   

  N-) Fikrî Mülkiyet Hakları

   

  1-) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin ( ‘’ tasarımı, ara yüzü, metin, imge, html, php kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ‘’ tüm elemanları ‘’ Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ‘’ telif haklarına tabi çalışmalar ) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine ait olarak ve/veya Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi hizmet'lerini, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi bilgilerini ve Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil olmak üzere bunlarla da sınırlı kalmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

  2-) Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi hizmetleri, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi bilgileri, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi telif haklarına tabi çalışmalar, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ticari markaları, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi alt alan adları, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ticari görünümü veya Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

  3-) Kullanıcılar, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

   

   

  O-) Sözleşme Değişiklikleri

   

  Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tamamen kendi takdirine ve hür iradesine bağlı tek taraflı olarak, İş bu Sözleşme ve eklerini uygun göreceği herhangi bir zamanda Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde  ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen maddeleri, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan maddeler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İş bu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  Ö-) Uygulanacak Hukuk ve Yetki iş bu ‘ Sözleşmenin ‘ uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğacak hukuki işlerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu ‘ Sözleşmeden ‘ doğan ve/veya doğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde, hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

   

   

  P-) Sözleşmenin Feshedilmesi

   

  İş bu ‘ Sözleşme, Üye Kibar İlan Ver Al Sat Merkezine üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyelerin üyelik süresinin dolması veya geçici, kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üyeleri iş bu   sözleşmeyi ve/veya Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

  1 - Yasaklı ürünler olarak belirtilen ürünlerin satıcı tarafından Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinde  satışa arz edilmesi ve bu durumun Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi tarafından tespit edilmesi,

  2 - Üyenin  herhangi bir yöntem kullanarak, Kibar İlan Ver Al Sat Merkezinin  işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

  3 - Üyenin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

  4 - Üyenin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

   

   

  R-) Ek Kurallar  

   

  Üyeler, işbu ‘ Sözleşme ’de tanımlanan kuralların ‘ Sözleşme ’ eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve iş bu ‘ Sözleşme ’ ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Üyeler Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi ile irtibatları ile ilgili burada yer alan kuralları okuyup anladıklarını tasdik, kabul ve beyan ederler. 

   

   

   Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi Yönetimi