• Üye Ol
 • Giriş Yap
 •  İlan Ver
 • KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

  1 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi, üyelerin Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üzerinden gönderdikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile saptanan amaç ve kapsam dışında, üçüncü şahıslara kesinlikle vermez.

  2 - Üye olmak için istenecek Adı, Soyadı, Telefon ( iş / cep ) Numarası, e-posta gibi Kişisel Bilgiler, üyeyi tanımaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi  tarafından Gizli Kişisel Bilgiler olarak değerlendirilecektir.

  3 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik ‘ Sözleşmesi ’nde tanımlı olan haller haricinde şahsî bilgileri herhangi bir kurum, şirket ve/veya üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını taahhüt ve garanti eder.

  4 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi üyelerinin şahsi bilgilerini Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi bünyesinde müşteri profilini tespit etmek ve istatistiksel çalışmalar, analizler yapmak amacıyla kullanabilecek ve yalnızca bu çalışmaların yapılması amacıyla kullanabilecek üçüncü şahıslarla paylaşmış olacaktır.

  5 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi, üyelerinin şahsi bilgilerini elindeki bütün teknolojik imkanları kullanarak özel ve gizli tutmayı kendisine sorumluluk olarak benimser, bu gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, bilgilerin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahıslara paylaşımı  önlemek için gerekli bütün emniyet ve güvenlik tedbirlerini almayı taahhüt eder.

  Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi bu gizli ve şahsi bilgileri korumak için bütün güvenlik ve emniyet tedbirlerini aldıktan sonra Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi adresine, sistemine veya veri tabanına yapılan saldırılar sonucunda bu gizli ve şahsi bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.

  6 - Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi işbu Gizlilik Politikası hüküm ve kararlarını, dilediği zaman Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi adresinden yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.

  Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi sitesinin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hüküm ve kararları Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi adresinde yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

  7 - Üyelerden derlenen tüm önemli ve şahsi bilgiler, en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.

  Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi İşbu Gizlilik Politikası ve Üyelik ‘ Sözleşmesi ’nde tanımlı olan haller haricinde üyelerden derlediği kişisel ve önemli hassas bilgileri kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve hiç bir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti eder.

   

   Kibar İlan Ver Al Sat Merkezi Yönetimi